free website creation software

Betonghåltagning, Rivning och Sanering

DMB AB utför även all sorts håltagning i hårda material samt rivning. Vi kan även utföra saneringar av Asbest och PCB.

En komplett leverantör

Håltagning för installationer, fönster eller dörrar. Rivning av kök eller hela hus. 

Vi utför alla sorters håltagning, sågning, rivning och sanering.

Via vårt systerbolag Dalslands Betonghåltagning AB kan vi utföra alla typer av håltagning och rivning. Med mång-årig erfarenhet inom håltagning är vi en komplett leverantör av alla moment inom betonghåltagning, rivning och sanering. 

Vi har även kunskap och tillstånd att sanera Asbest och PCB.

Håltagning, rivning och sanering

Problemlösare i hårda material

Håltagning

Kärnborrning i alla hårda material och storlekar upp till 1050mm i diameter. 


Betongsågning

Alla sorters betongsågningar så som rälsgående sågning upp till 52cm tjockt.
Vi utför även vajersågning, en metod helt utan begränsningar.

Rivning

Selektiv rivning eller totalrivning. Vi har maskiner och kunskapen att utföra all sorts demolering.

Asbest och PCB

Vi utför alla sorters saneringar, så som Asbest och PCB. Proffsigt, snabbt och säkert. 

Kontakta oss

Adress:

Västra Torpvägen 11
668 92 Ed

Telefon:

0705 23 35 98

E-mail:

kontakt@murbetong.com

Har du frågor eller vill du att vi kontaktar dig?


Vad händer hos oss...

T